Jak vznikala Legenda o BP

Se svým dvorním básníkem jsem na téma pověsti nebo spíše jemně zerotizované pohádky vyměnila pár set mailíků :-))))))

To byl vtip, byly možná dva, nebo tři. A on mi poslal zajímavé náměty na zápletky:


Stručný obsah kapitoly SKOK:


K ránu mu vyklouzne z obětí a domlouvá se se svou věrnou služkou, která také upadla do zajetí.

Ta nějak přelstila stráže, takže mají chvíli klid. Vymění si šaty a služka si běží lehnout na nádvoří pod okno rytířovy komnaty a pomaže se kohoutí krví. Dívka stojí u okna a šíleně vykřikne.

Pak se vrhne na rytíře a začne ho mlátit pěstičkama se slzami v očích.

On je rozespalý ve služčiných šatech ji nepozná a běží k oknu. Vidí dole mrtvou dívku, běží rychle po schodech a domnělá služka za ním. V okamžiku, kdy se sklánějí nad „mrtvým tělem“, je hrad dobyt. Dívka je naložena na koně svého otce a mladík, její snoubenec vyzývá Černého Rytíře na souboj. V souboji Černému Rytíři podléhá. Za smrt mladíka je Černý Rytíř Bílou Paní proklet.


Podle vyprávění veleváženého pana barona Parduse z Horky

<<<

>>>

Legenda o Bílé Paní