I

Prý byla zakleta,

protože za svého života měla kamenné srdce. 

<<<

>>>