Všechno si samozřejmě nepamatuji, ale to co mi utkvělo je na této stránce.

Dávná minulost