Anděl na stěně
 Včera večer


Včera večer jsem zabil anděla,

abych slyšel jak krásně zpívá

 A ďábel na rameni se mi smál     


Včera večer jsem zradil boha,

abych poznal jak mě miluje

 A ďábel na rameni se mi smál


Včera večer jsem opustil lásku,

abych viděl jak je krásná 

 A ďábel na rameni se mi smál


Včera večer jsem zůstal sám

a ďábel na rameni se mi smál

A ďábel  mě vesele objímal

<<<

>>>