VII

Plán

<<<

>>>

Po probdělé noci se časně k ránu

princezně konečně podařilo vyvléknout z rytířova objetí, aniž by se mu byť jen nepatrně

zrychlil dech. Měla celou nekonečně dlouhou noc na osnování plánu.