PÁTÁ KAPITOLA


Hunt zavětřil a postavil se na všechny čtyři. Když ucítil Cedrikův pach v klidu se zas stočil k nohám postele. Cedrik se zlehka opřel do dveří a ony bez hlesu povolily s jistou dávkou zděšení

a zároveň i úlevy si uvědomil jak je královna neopatrná, když se nezamyká. Zřejmě opravdu viděla dál nežli jiní.

   

Pohlédl na ležící ženu

a potichu si přisedl do nohou postele. Spala mrtvolným spánkem vyčerpaných panovnic.

Něžně jí pohladil po dlouhých kaštanových vlasech. Hunt zavrněl a Claire se zrychlil dech. Cedrik jí políbil na tvář...otevřela oči a pohladila ho smutným znaveným úsměvem.

    „Co se stalo příteli? zašeptala poněkud vystrašeně.”

„Nic má paní, jsem tu abych s vámi ochutnal zpěněné vody nepoznané řeky.”

    „A jste si jist?  Ano, nikdy v životě jsem si nebyl tak jist jako právě tady a teď.”

„Bitva svědomí je tedy vyhraná, teď budeme ještě muset porazit naše pravé nepřátele,” hlesla sotva slyšitelně královna.

Bitva svědomí (5)