ČTVRTÁ KAPITOLA


Královna se zhluboka nadechla a zamířila ke dveřím. Cedrik jí zdvořile předešel a opatrně sáhl na kliku, vyhlédl na chodbu a zkontroloval situaci. Pokynul jí a když kolem něho proplula sotva znatelně se otřela

o jeho rameno. Jeho tělem probleskla palčivá vlna rozkoše, prudce se narovnal aby zaplašil ten nečekaný zážitek.

Claire pohltilo šero úzké potemnělé chodby.

Dopis (4)